Odoo image and text block

 Hieronta työkyvyn ylläpitäjänä

Työnantaja, hyödynnä veroetu!

Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen hierontaa verovapaana etuna. Veroedun edellytyksenä on, että hieronta on työnantajan järjestämää ja koko henkilökunnan käytettävissä. Edun on lisäksi oltava kustannuksiltaan kohtuullista. Kustannusten kohtuullista arvioitaessa otetaan huomioon mm. henkilökunnan lukumäärä.

Työnantaja voi esimerkiksi kustantaa työpaikalle hierojan, jonka palveluja henkilökunta voi käyttää tai työnantaja voi tehdä sopimuksen hierontapalvelujen tuottajan kanssa henkilökunnan käynneistä. Huom! Mikäli työntekijä menee oma-aloitteisesti hierojalle ja työnantaja korvaa maksamansa laskun, kysymyksessä ei ole työnantajan järjestämä toiminta, vaan tällöin työnantaja korvaa palkansaajan elantokustannuksia.

Hieronta Olarin tennishallilla on helppo tapa edistää henkilöstön hyvinvointia!